กว่างซีเปิดโปรเจ็กต์ยักษ์ลุยโครงการ “”ไฮสปีด เทรน” เต็มสูบ

3 Jun 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ทางการกว่างซีเดินหน้าปฏิรูปโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางรางของมณฑล โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเมืองเชื่อมมณฑล

ช่วงหลายปีมานี้ รัฐบาลกลางให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความทัดเทียมกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศ

จากบริบทข้างต้น ทางการกว่างซีจึงพร้อมใช้โอกาสดังกล่าวเตรียมเร่งผลักดันการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเมืองและมณฑล โดยมีการกำหนด แผนปฏิบัติงานเพื่อเร่งผลักดันการพัฒนางานก่อสร้างทางรถไฟในเขตฯ กว่างซีจ้วง

สำนักงานก่อสร้างทางรถไฟเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Railway Construction Office, 广西铁路建设办公室) ให้ข้อมูลว่า ทางการกว่างซีได้สรุปแผนปฏิบัติงานผลักดันการพัฒนางานก่อสร้างทางรถไฟ(ความเร็วสูง) ภายใต้รหัสวงแหวนเศรษฐกิจรถไฟความเร็วสูง 12310

แผนดังกล่าวกำหนดให้ นครหนานหนิง เป็นศูนย์กลาง โดยปี 2558 การเดินทางระหว่างเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซีใช้เวลา 1 ชั่วโมง การเดินทางสู่เมืองรอบข้างใช้เวลา 2 ชั่วโมง และ การเดินทางระหว่างนครเอกของมณฑลรอบข้างใช้เวลา 3 ชั่วโมง จึงเป็นที่มาของรหัส 123

ปี 2560 ตั้งเป้าหมายว่าจะมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสู่หัวเมืองสำคัญ ๆ ทั่วทั้งมณฑลและในปี 2563 การเดินทางสู่หัวเมืองสำคัญทั่วประเทศจีนใช้เวลา 10 ชั่วโมง และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมทุกเมืองทั่วมณฑล จึงเป็นที่มาของรหัสท้าย 10

จากข้อมูลปี 2556 กว่างซีมีโครงข่ายเส้นทางรถไฟที่ให้บริการแล้ว รวมระยะทาง 4,435 กิโลเมตร คิดเป็นความถี่ 187.4 กิโลเมตรต่อ ตร.กม. คิดเป็น 175 เปอร์เซนต์ของค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ และคิดเป็นระยะทางเฉลี่ยต่อหัว 0.86 กิโลเมตรต่อหมื่นคน (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศเล็กน้อย)

ในจำนวนข้างต้น เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูง รวมระยะทาง 1,067 กิโลเมตร คิดเป็น 1/10 ของระยะทางรถไฟความเร็วสูงทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่า ในอีก 6 ปีข้างหน้า (ปี 2563) กว่างซีจะมีเส้นทางรถไฟที่เปิดใช้งาน รวมระยะทางมากกว่า 7,000 กิโลเมตร (ในจำนวนนี้ เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 2,500 กิโลเมตร) สัดส่วนรถไฟรางคู่มากกว่าร้อยละ 70 สัดส่วนรถไฟที่ใช้ระบบไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 90 อัตราความถี่มากกว่า 280 กิโลเมตรต่อ ตร.กม. ซึ่งค่าดัชนีทั้งหมดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศทั้งหมด

ในเบื้องต้นได้มีการประมาณการว่า ในปี 2568 กว่างซีจะมีการใช้เงินงบประมาณก่อสร้างทางรถไฟสะสมราว 3.6 แสนล้านหยวน โดยงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง อีกส่วนหนึ่งทางการกว่างซีวางแผนระดมทุนผ่านกองทุนหรือพันธบัตรประเภทต่าง ๆ

ในปีนี้ (ปี 57) ทางการกว่างซีให้ความสำคัญกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนครหนานหนิง-นครกว่างโจว และสายนครกุ้ยหยาง-นครกว่างโจว (ผ่านหลายเมืองในกว่างซี) ให้แล้วเสร็จและเปิดใช้งานภายในสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ กำลังเร่งรัดความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายอวิ๋นกุ้ย (มณฑลยูนนาน-เขตฯ กว่างซีจ้วง) และเส้นทางรถไฟระบบไฟฟ้าสายหลิ่วหนาน (เมืองหลิ่วโจว-นครหนานหนิง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายเซียงกุ้ย (มณฑลหูหนาน-เขตฯ กว่างซีจ้วง)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน