กว่างซีมุ่งสร้าง “ความเชื่อมโยง” เร่งบูรณาการโครงข่ายทางบกเชื่อมอาเซียน

18 Feb 2014

เว็บไซต์ข่าวจีน-เขตฯ กว่างซีจ้วง : ทางการกว่างซีเร่งผลักดันความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม) ทั้งทางถนน ทางราง และสะพาน ข้อมูลจากการประชุม 2 สภา ของกว่างซี (สภาที่ปรึกษาทางการเมือง และสภาประชาชน)

โครงการบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของกว่างซี มีดังนี้

ทางหลวงพิเศษ (2 เส้นทาง) ได้แก่ ทางหลวงพิเศษอำเภอระดับเมืองผิงเสียง-กรุงฮานอย และทางหลวงพิเศษอำเภอระดับเมืองตงซิง-Mong Cai-Ha Long-กรุงฮานอย

ทางรถไฟ (2 เส้นทาง) ได้แก่ นครหนานหนิง-อำเภอระดับเมืองผิงเสียง-Dong Dang-กรุงฮานอย และเมืองฝางเฉิงก่าง-อำเภอระดับเมืองตงซิง-Mong Cai-Ha Long-Hai Phong-กรุงฮานอย

สะพาน (2 แห่ง) ได้แก่ สะพานมิตรภาพจีน-เวียดนามข้ามแม่น้ำเป่ยหลุน แห่งที่ 2 (เมืองตงซิง-อำเภอ Mong Cai) และสะพานด่านสุยโข่ว แห่งที่ 2 (เมืองฉงจั่ว-ด่าน Ta Lung จังหวัด Cao Bang)

ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า โครงการข้างต้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาความร่วมมือทางบกระหว่างกว่างซีกับเวียดนาม และช่วยเติมเต็มโครงการพัฒนาพื้นที่แถบเศรษฐกิจนครหนานหนิง-เมืองฉงจั่ว-อำเภอระดับเมืองผิงเสียง และโครงการเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 2 แห่ง (ตงซิง-Mong Cai และผิงเสียง-Dong Dang) ได้เป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวจีนใช้กว่างซีเป็น ประตู สู่เวียดนาม กว่างซีและเวียดนามมีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชายแดนมากถึง 9 เส้นทาง คณะทัวร์และนักธุรกิจสามารถเดินทางไปประเทศเวียดนามผ่านด่านทางบกและด่านทางทะเล 6 ด่าน (ด่านโหย่วอี้กวาน ด่านตงซิง ด่านสุยโข่าว ด่างหลงปัง ด่านท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง และด่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่)

BIC เห็นว่า ความเคลื่อนไหวข้างต้นสอดรับกับนโยบายการรุกอาเซียน โดยการเสริมสร้าง ความเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity) ของรัฐบาลกลาง

ทั้งนี้ ทิศทางการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งจะส่งผลดีในแง่ของเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค พร้อมกับเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน และเสริมบทบาทการเป็นประตูเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและระบบงานขนส่งโลจิสติกส์

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจไทยได้หรือเสีย?? กว่างซี-เวียดนามรวมพลังขับเคลื่อนความร่วมมือ ชายแดนแบบรอบด้าน (26 ธ.ค. 2556)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน