กว่างซีพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ลุยขยายเส้นทางเชื่อมอาเซียน (เวียดนาม)

8 Jul 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ปัจจุบัน กว่างซีมีเส้นทางบกระหว่างประเทศ (ถนน) เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมากกว่าสิบเส้นทาง และมีเป้าหมายจะขยายเส้นทางเพิ่มขึ้นอีก เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น ฮับ สู่อาเซียน

ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.56 ที่ผ่านมา ประเด็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน (China-ASEAN Connectivity) เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาความร่วมมือในระดับต่อไป

จากการที่จีนกับอาเซียนมีการขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างกันในหลายภาคส่วน การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันเริ่มมีบทบาทความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะ โครงข่ายการคมนาคม

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑลยุทธศาสตร์หนึ่งเดียวของจีนที่สามารถเชื่อมโยงกับอาเซียนได้ทั้งทางบกและทางทะเล จึงได้รับการจับตามองเป็นพิเศษจากทุกฝ่าย

เมืองพรมแดน(ติดเวียดนาม) 3 เมืองของกว่างซี ได้แก่ เมืองไป่เซ่อ เมืองฉงจั่ว (รวมอำเภอระดับเมืองผิงเสียง) และเมืองฝางเฉิงก่าง (รวมอำเภอระดับเมืองตงซิง)

ปัจจุบัน กว่างซีมีถนนระหว่างประเทศเชื่อมเวียดนาม จำนวน 12 เส้นทาง แบ่งเป็น ทางหลวงพิเศษ 4 จุด ทางหลวงระดับหนึ่ง 1 จุด ทางหลวงระดับสอง 7 จุด (ยังไม่รวมเส้นทางระดับตำบลอีกหลายสิบเส้นทาง ซึ่งคาดว่าจะถูกยกระดับความสำคัญในอนาคต)

กว่างซีมีด่านพรมแดนสากล 5 ด่าน (ไม่รวม ด่านผิงเสียง ที่เป็นด่านพรมแดนทางรถไฟ)ได้แก่ ด่านหลงปังและด่านผิงเมิ่งในเมืองไป่เซ่อ ด่านโหย่วอี้กวานในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง ด่านสุยโข่วในเมืองฉงจั่ว และด่านตงซิงในอำเภอระดับเมืองตงซิง

ตามรายงาน ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง 5 ปี ฉบับที่ 12 (ระหว่างปี 2554-2558) กว่างซีได้กำหนดเป้าหมายการสร้างและเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค และเร่งสร้างทางหลวงพิเศษข้ามมณฑลข้ามพรมแดนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 58 กว่างซีและเวียดนามจะสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างกัน 905 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 18,960 ล้านหยวน แบ่งเป็น ทางหลวงพิเศษ 255 กิโลเมตร ทางหลวงระดับสอง 494 กิโลเมตร ทางหลวงระดับสาม 90.6 กิโลเมตร ทางหลวงระดับสี่ 65.4 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำระหว่างกัน 4 แห่ง มูลค่าเงินลงทุน 233 ล้านหยวนได้ สะพานข้ามแม่น้ำเป่ยหลุนแห่งที่ 2 (Bei Lun, 北仑) ในอำเภอระดับเมืองตงซิง สะพานข้ามแม่น้ำสุยโข่ว (Shui Kou, 水口) ในอำเภอหลงโจวของเมืองฉงจั่ว สะพานในอำเภอต้งจง (Dong Zhong, 峒中) เมืองฝางเฉิงก่าง และสะพานข้ามแม่น้ำผิงเอ๋อร์ (Ping’er, 平而) ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง

นอกจากนี้ เส้นทางถนนเชื่อมด่านพรมแดนสากลในกว่างซีจะเป็นทางหลวงพิเศษทั้งหมด สำหรับด่านพรมแดนระดับสอง (ด่านสำหรับชาวชายแดน) จะเป็นทางหลวงระดับสองขึ้นไป

อำเภอต่างๆ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเวียดนามจะมีทางหลวงระดับสองขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งสาย จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน (ตลาดการค้าชายแดน) ทั้งหมดจะมีถนนราดยางมะตอยระดับสี่ขึ้นไป

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงเดือน ส.ค.ปีก่อน (ปี 55) กว่างซีได้มีพิธีเปิดเส้นทางเดินรถขนส่งผู้โดยสารเที่ยวปฐมฤกษ์จาก นครหนานหนิง-กรุงฮานอย และเมืองเซินเจิ้น-กรุงฮานอย เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การขนส่ง แบบ Point to Point ระหว่างจีนกับเวียดนาม โดยมีกลุ่มบริษัท Guangxi Yunde Group (广西运德集团) เป็นผู้บริการทุกวันเวลา 09.00 น.

จากนั้นเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.56 ที่ผ่านมา จีน(กว่างซี)-เวียดนามได้เริ่มบังคับใช้ข้อตกลงด้านการขนส่งทางรถยนต์ระหว่างกัน ซึ่งเป็นผลให้รถขนส่งสินค้าและรถยนต์ที่ใช้ในราชการของกว่างซีสามารถสัญจรข้ามแดนไปยัง 4 จังหวัดของเวียดนามได้ ได้แก่ กรุงฮานอย จังหวัดไฮฟอง จังหวัดลางเซิน (Langson) และจังหวัดกวางนิงห์ (Quangninh)

ทั้งนี้ คาดว่า ในอนาคต จะมีการขยายข้อตกลงให้ครอบคลุมรถยนต์ท่องเที่ยวส่วนบุคคลด้วย

ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย.56 กว่างซีและเวียดนามมีเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศรวม 28 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสาร 15 เส้นทาง (อยู่ในกว่างซี 12 เส้นทาง) และเส้นทางขนส่งสินค้า 13 เส้นทาง มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ 20 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในที่สุด ก็มีวันนี้! กว่างซี-เวียดนามอนุญาตให้รถสินค้าและรถราชการไปมาหาสู่กันได้ (11 มิ.ย. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน