Tencent เผยค่าดัชนีหนุ่มสาวในจีน โอกาสของสินค้าสำหรับคนรุ่นใหม่

บริษัท Tencent หุ้นส่วน จำกัด (มหาชน) เจ้าของโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นยอดนิยมของจีนอย่าง QQ และ WeChat เปิดเผย “รายงานข้อมูลดัชนีหนุ่มสาวในเขตเมืองของจีน” โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากฐานข้อมูล Big Data ของโปรแกรม QQ ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 843 ล้านคน ซึ่งเก็บข้อมูลและรวบรวมตัวเลขการเคลื่อนไหวของหนุ่มสาวชาวจีนที่มีอายุระหว่าง 16-35 ปี ในกว่า 300 เมืองและพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วจีน

ในรายงานข้อมูลดัชนีหนุ่มสาวในเขตเมืองของจีน พบว่าหนุ่มสาวชาวจีนยังคงมุ่งความสนใจไปยังหัวเมืองหลัก (First tier cities) [1] มีค่าดัชนีเฉลี่ยสูงสุด 79 โดยหัวเมืองรองระดับ 2 และ 3 มีค่าดัชนีเฉลี่ยเท่ากับ 74-69 รายงานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าหัวเมืองหลักอย่าง กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว และเมืองเซินเจิ้น อยู่ในอันดับแรก ๆ ของ 20 อันดับเมืองที่หนุ่มสาวนิยมย้ายไปทำงานหรืออยู่อาศัยมากที่สุด

20 อันดับเมืองที่หนุ่มสาวนิยมมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ เมืองเซินเจิ้น โดยมีค่าดัชนีสูงสุดเท่ากับ 89 และอัตราเติบโตของจำนวนประชากรหนุ่มสาวสูงถึงร้อยละ 22.53 โดยเซินเจิ้นเป็นเมืองที่ดึงดูดประชากรในช่วงอายุดังกล่าวมากจนได้รับฉายานามว่า “เมืองแห่งคนหนุ่มสาว” ในขณะที่นครกว่างโจวที่ถึงแม้จะห่างกันเพียงแค่ 100 กิโลเมตรกลับไม่ได้ดึงดูดประชากรดังกล่าวมากเท่าที่ควร โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่เพียงร้อยละ 10.04 แต่กลับมีอัตราการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่กว่าร้อยละ 36.91ซึ่งกลายเป็นหัวเมืองหลักที่ประชากรหนุ่มสาวอยากย้ายออกมากที่สุด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในกว่างโจว ตั้งข้อสังเกตว่า หลายบริษัทได้มีการนำเอา Big Data หรือข้อมูลอันมหาศาล ที่เกิดจากการใช้งานและส่งผ่านข้อมูลทั้งทางอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ มาจัดเก็บและประมวลผลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการค้ามากขึ้น โดยการจัดการข้อมูลดังกล่าวได้รับความนิยมมาตั้งแต่ต้นปี 2558 ซึ่งปัจจุบันการมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ข้อมูลจาก Big Data ที่บริษัท Tencent ได้นำมาเปิดเผยนั้น ก็ถือเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่วางแผนหรือมีแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกที่ตั้งหรือกลุ่มตลาดที่เหมาะสม ก็ไม่ควรพลาดที่จะพิจารณา “เมืองเซินเจิ้น” ให้เป็นอีกเมืองที่น่าจะนำสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาวในเมืองเซินเจิ้นที่ต้องการความสะดวก ความทันสมัยและใส่ใจสุขภาพ


[1] หัวเมืองหลัก (First tier cities) อันได้แก่ ปักกิ่ง เซี้ยงไฮ้ กว่างโจว เซินเจิ้นและเทียนจิน

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม