TAGS

Smart city
26 Nov 2020

แผนพัฒนากรุงปักกิ่งเป็น Smart City ในช่วงปี 2564-2568

“แผนพัฒนากรุงปักกิ่งให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) (ฉบับร่างขอความคิดเห็น) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2564-2568)…

803 Views
8 Nov 2019

กว่างซีใช้ 5G เชิงพาณิชย์แล้ว

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 เครือข่าย ทั้ง China Telecom…

1,160 Views
21 Sep 2016

ใกล้ถึงฝัน!! หยินชวนกับเป้าหมายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ภายหลังการได้รับเลือกให้เป็นเมืองอัจฉริยะนำร่อง (National Pilot Smart City) จากรัฐบาลกลางในปี 2013 ทำให้นครหยินชวน เขตฯ หนิงเซี่ย…

765 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน