TAGS

Shipping Exchange
15 Nov 2016

Shipping Exchange ตั้งขึ้นแล้วที่เมืองกุ้ยก่างของกว่างซี

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2559 ที่ผ่านมา เมืองกุ้ยก่าง(Guigang City,贵港市)ของกว่างซีได้ฤกษ์เปิดป้ายที่ทำการ ‘ตลาดชิปปิ้งแม่น้ำซีเจียง‘ (Xi River Shipping…

610 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน