TAGS

RCEP
15 Aug 2022

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีน 7 เดือนแรกปี 2565

ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนอยู่ที่ 23.6 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 10.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน…

312 Views
6 May 2022

ไตรมาสแรก 2565 มณฑลซานตงออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า RCEP มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

สำนักงานข่าวรัฐบาลมณฑลซานตงเปิดเผยสถิติการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง RCEP ในไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งรวบรวมจากกรมศุลกากรเมืองชิงต่าว กรมศุลกากรนครจี่หนาน และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) มณฑลซานตง ปรากฏว่า…

162 Views
12 Apr 2022

กว่างซีจีบชาติสมาชิก RCEP เข้าลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นักลงทุน(ไทย)สามารถศึกษาความเป็นไปได้และแสวงหาโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกิดใหม่ของกว่างซี ซึ่งรัฐบาลกว่างซีพร้อมให้การส่งเสริมการลงทุน ทั้งในแง่นโยบาย สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน เงินทุน เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล หรืออาจใช้วิธีการจับคู่ธุรกิจในลักษณะแบ่งงานตามความถนัด เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมของสองฝ่ายให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด…

208 Views
8 Apr 2022

มณฑลซานตงเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ภาคธุรกิจ เตรียมพร้อมเข้าสู่สนามแข่งขัน RCEP

มณฑลซานตงเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจของมณฑลเข้าสู่การต่อสู้ที่เข้มข้นภายใต้ความตกลง RCEP ที่กำลังเริ่มขึ้น โดยมีการออกมาตรการ 9 ประการใน 3 ด้าน ชี้ช่องและนำเสนอ “โอกาสทอง” ภายใต้ความตกลง RCEP 

169 Views
13 Jan 2022

จีนออกมาตรการเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 สำนักงานกิจการทั่วไปของคณะรัฐมนตรีจีน ออกมาตรการเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญ (1) เร่งยกระดับการเปิดเสรีและความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลง RCEP…

339 Views
10 Jan 2022

“ทุเรียนไทย” ประเดิมใช้รถไฟบุกตลาดจีน หลัง RCEP มีผลบังคับใช้เป็นทางการ

ด่านรถไฟผิงเสียงช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ส่งออกไทยในการระบายผลไม้ไทยไปจีนและช่วยลดอุปสรรคการขนส่งผลไม้ไทยไปจีนได้มากขึ้น ผู้ส่งออกไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเที่ยวรถไฟเวียดนาม-จีนในการลำเลียงสินค้าเข้าสู่ตลาดทั่วประเทศจีน โดยเฉพาะในช่วงที่มีผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่รถบรรทุกต้องรอคิวที่ด่านทางบกโหย่วอี้กวาน โดยผู้ส่งออกสามารถเลือกใช้การขนส่งทางรถไฟเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรที่ด่านรถไฟผิงเสียง แล้วเปลี่ยน(ยกตู้)ไปใช้รถบรรทุกเพื่อกระจายไปยังหัวเมืองอื่นทั่วจีนได้เช่นกัน

475 Views
18 Jan 2021

‘อาเซียน’ ก้าวขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนในปี 2563

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 32.16 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากปี 2562…

805 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน