TAGS

QR Trace
2 Jun 2020

เมื่อรังนกมาเลย์บุกตลาดจีนแล้ว รังนกไทยรออะไร

“ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป” ได้รับความนิยมในตลาดผู้บริโภคชาวจีน แต่การแข่งขันในตลาดรังนกจีนก็มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การเปิดตลาดธุรกิจรังนกของรัฐบาลจีนดึงดูดให้นักลงทุนเข้าจัดตั้งโรงงานแปรรูปในจีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยข้างต้นอาจส่งผลให้ “ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป” ที่ส่งออกจากไทยขาดแรงแข่งขัน ยังไม่นับรวมพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์รังนก และรูปแบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รังนกที่ผลิตภายในประเทศ

832 Views
18 Feb 2019

QR Trace การันตีคุณภาพผลไม้นำเข้าผ่านทางกว่างซี

QR Code เป็นมาตรการที่หน่วยงานศุลกากรกว่างซีนำมาใช้เพื่อจัดระเบียบด่านการค้าและจัดการกับผลไม้ต่างประเทศที่ปลอมแปลงเป็นผลไม้เวียดนามเพื่อผ่านเข้าด่านผู่จ้าย ซึ่งเป็นด่านการค้าสำหรับชาวชายแดนกว่างซีกับเวียดนามที่อนุญาตให้เฉพาะสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสองประเทศเท่านั้น

1,915 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน