TAGS

QR Code
9 Jun 2020

ผู้ส่งออกต้องเรียนรู้และปรับตัว ทุเรียนไทยต้องมี “บัตรประจำตัว” ก่อนส่งออกไปจีน

หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทดลองใช้ QR Code กับแตงโมและขนุนเวียดนามที่ส่งเข้ามายังด่านการค้าชายแดนผู่จ้ายในอำเภอระดับเมืองผิงเสียงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2562 ล่าสุด ได้มีการใช้ QR Code กับทุเรียนไทยล็อตแรกน้ำหนัก…

1,022 Views
16 Apr 2020

รัฐบาลกว่างซีแจก eCoupons “ชิม ช้อป ใช้” กระตุ้นเศรษฐกิจ

eCoupons ส่วนลดแทนเงินสด อีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลกว่างซีนำมาใช้กระตุ้นการใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ และช่วยพยุงให้ห้างร้านและกิจการต่างๆ ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 โดยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น

798 Views
18 Feb 2019

QR Trace การันตีคุณภาพผลไม้นำเข้าผ่านทางกว่างซี

QR Code เป็นมาตรการที่หน่วยงานศุลกากรกว่างซีนำมาใช้เพื่อจัดระเบียบด่านการค้าและจัดการกับผลไม้ต่างประเทศที่ปลอมแปลงเป็นผลไม้เวียดนามเพื่อผ่านเข้าด่านผู่จ้าย ซึ่งเป็นด่านการค้าสำหรับชาวชายแดนกว่างซีกับเวียดนามที่อนุญาตให้เฉพาะสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสองประเทศเท่านั้น

1,915 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน