TAGS

One
13 Oct 2015

ส่านซีเตรียมทุ่มงบ 250,000 ล้านหยวนเดินหน้าโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงในซีอาน

การพัฒนาภาคการขนส่งของมณฑลส่านซี ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่พื้นที่จีนตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างการคมนาคมในระบบรางของมณฑลส่านซี ที่ถูกวางแผนให้เป็นพื้นที่หลักในการกระจายและเชื่อมต่อความเจริญออกไปยังพื้นที่โดยรอบเขตตะวันตกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของมณฑลส่านซี (ปี 2010-2015) นครซีอานมีเป้าหมายพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายใต้แนวคิด…

705 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน