TAGS

One Stop Service
17 Jul 2020

ด่านรถไฟผิงเสียงก้าวสู่ “ระบบไร้เอกสาร” เดินพิธีการศุลกากรง่ายๆ ไม่ถึง 3 นาที

“ด่านรถไฟผิงเสียง” เริ่มใช้ระบบพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (e-Paperless) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกผ่านด่านรถไฟ โดยขบวนรถไฟ 24509 ที่ลำเลียงเหล็ก จำนวน 18 โบกี้…

916 Views
3 Jul 2020

กว่างซีโปรยสิทธิประโยชน์ ชวน “สถาบันการเงิน” จีนและต่างชาติเข้ามาลงทุน

รัฐบาลกลางสนับสนุนให้เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็น “ศูนย์กลางการเงินและการธนาคาร” ของจีนกับอาเซียน โดยตั้งให้เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงในนครหนานหนิงเป็น “ย่านการเงินจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Financial Town) ปัจจุบัน ย่านแห่งนี้มีสถาบันการเงินเข้าไปจัดตั้งสำนักงานแล้ว…

557 Views
1 Sep 2015

กว่างซีกับมณฑลหูหนานจับมือพัฒนางานตรวจสอบกักกันโรคร่วมกัน

สำนักข่าวซินหัว-นครหนานหนิง : (27 ส.ค.58) สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค หรือ CIQ ของเขตฯ กว่างซีจ้วงกับมณฑลหูหนานได้ร่วมกันปฏิรูประบบการให้บริการตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทั้งสองมณฑล…

505 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน