TAGS

Ningxia
14 Feb 2017

เศรษฐกิจหนิงเซี่ย 59 โตร้อยละ 8 รัฐบาลเสริมการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2560 รัฐบาลเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยจัดการประชุมสภาประชาชนพร้อมแถลงผลงานรัฐบาลประจำปี 2559 โดยมีนางเสียน ฮุย ประธานเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย เป็นผู้แถลงผลงานและนโยบาย…

659 Views
22 Sep 2015

ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีนและสภาเศรษฐกิจดูไบ ประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือด้านการเงินการธนาคาร

เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยได้รับการมอบหมายให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียกลางและกลุ่มประเทศมุสลิมจากรัฐบาล รวมไปถึงการส่งเสริมให้เขตฯหนิงเซี่ยเป็นฐานการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลขนาดใหญ่เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้ส่งเสริมให้เขตฯหนิงเซี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือในมิติต่างๆกับกลุ่มประเทศเอเชียกลาง ล่าสุด ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน(China Development Bank) สำนักงานเขตฯหนิงเซี่ยได้จัดประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจนครดูไบ(Dubai Economic…

585 Views
10 Sep 2015

หนิงเซี่ยตั้งเป้าเป็นฐานผลิตไวน์ครบวงจรของจีน เตรียมสร้าง “ไวน์บูติก” เพิ่มมูลค่าสินค้า

ปัจจุบันไวน์ที่ผลิตจากเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยล้วนแต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นไวน์ชั้นเยี่ยมไม่แพ้ไวน์ราคาแพงจากต่างประเทศ1ดังคำของนักปรุงไวน์ชาวฝรั่งเศส Denis Saverot ที่เคยกล่าวไว้ว่า “ไวน์องุ่นจากเขตฯหนิงเซี่ยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยชาวไร่องุ่นมีวิธีการผลิตและดูแลองุ่นเฉพาะทางที่แตกต่างจากในฝรั่งเศส”  ปัจจุบันเขตฯหนิงเซี่ยจึงไม่ได้เป็นพื้นที่ห่างไกลที่ล้าหลังในสายตาชาวต่างชาติอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นทำเลทองในการผลิตสินค้าการเกษตรที่สำคัญโดยเฉพาะการเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นผลิตไวน์เพื่อการส่งออกและบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีผู้ผลิตไวน์ชั้นนำของโลกหลายแห่งอาทิ Moet…

616 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน