TAGS

MSMEs
29 Nov 2021

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยความท้าทายที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศจีนกำลังเผชิญ

ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ภาคการส่งออกเป็นแรงสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน แต่ด้วยในปัจจุบันห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศทยอยฟื้นตัว ซึ่งภาคการส่งออกของจีนในอนาคตอาจชะลอตัวลง และอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ Micro, Small and…

276 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน