TAGS

Mergers and acquisitions
18 Nov 2021

ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 มูลค่าการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในต่างประเทศของบริษัทจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 79

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 บริษัทจีนมีมูลค่า M&A ในต่างประเทศทั้งหมด 46,340 ล้านดอลลร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ…

267 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน