TAGS

Made in Guangxi
20 Apr 2020

กว่างซีตั้งสมาพันธ์ส่งออกเครื่องมือแพทย์ ช่วยต่างประเทศฝ่าวิกฤต COVID-19

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า CCPIT) ประจำเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้จัดตั้ง…

1,097 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน