TAGS

Made in China 2025
10 May 2018

‘Made in China 2025’ พลิกโฉมอุตสาหกรรมจีน จาก “โรงงานโลก” สู่ “ชาตินวัตกรรมระดับโลก”

      ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 เป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันให้ประเทศจีนก้าวผ่านจากการเป็น “โรงงานของโลก” สู่การเป็น “ประเทศที่มีนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก”…

1,254 Views
9 Dec 2015

“ฝอซาน” ไม่รีรอ มุ่งมั่นปฎิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ตามแผน “Made in China 2025”

หลังจาก นายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนฯ เยือนมณฑลกวางตุ้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 เพื่อตรวจสอบและเยี่ยมชมการดำเนินงานในการปฎิรูปเชิงลึกของมณฑลกวางตุ้ง ในวันที่…

633 Views
20 Oct 2015

10 อุตสาหกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมการผลิต

เมื่อวันที่ 13 ต.ค 2558 รัฐบาลจีนวางแผนยกระดับภาคการผลิตจากการผลิตต้นทุนต่ำสู่การผลิตเพิ่มมูลค่าตามแผน “Made in China 2025” โดยชูโรง…

714 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน