TAGS

Liugang Group
30 Jun 2021

ต้นแบบโรงงานอัจฉริยะในกว่างซี ตัวอย่างที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ของภาคอุตสหกรรมไทย

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงในฐานะมณฑลกำลังพัฒนาที่เป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรม(หนัก)สำคัญหลายประเภทของประเทศจีน กำลังเร่งปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยกลุ่มบริษัทเหล็กกล้า Liugang Group เป็นหนึ่งในตัวอย่างธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่กำลังปรับเปลี่ยนกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพสู่ดิจิทัลผ่าน “ศูนย์ควบคุมการผลิตอัจฉริยะ” ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเรียนรู้และนำแนวคิดมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของอุตสาหกรรมของประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ…

453 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน