TAGS

I&T
7 May 2021

ยักษ์ใหญ่ไอทีจีนมุ่งขยายธุรกิจดิจิทัลในนครหนานหนิง

รัฐบาลกว่างซีมุ่งส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมดิจิทัลผ่านนโยบายส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสร้างบุคลากรเป็นอีกมาตรการที่น่าสนใจ อย่างการจัดแคมเปญให้บริษัท/นักพัฒนาซอฟท์แวร์เข้าแข่งขันพัฒนาโซลูชันต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกภาคส่วน ทำให้วิสาหกิจไอทียักษ์ใหญ่หลายรายทยอยเข้ามาลงทุนก่อตั้งโรงงานในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยเฉพาะในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) พื้นที่ย่อยนครหนานหนิง

466 Views
10 Nov 2020

กว่างซีลุยพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอบโจทย์รัฐ-เอกชน

หลายปีมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้ “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ของนครหนานหนิงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑล รัฐบาลกว่างซีได้เริ่มแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล…

430 Views
12 Sep 2018

บทเรียนจากฮ่องกง 7: HKSTP บันไดสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ฮ่องกงนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการขนส่งในภูมิภาคแล้ว ปัจจุบันยังได้ตำแหน่งใหม่จากรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology: I&T) ในเขต Greater…

1,906 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน