TAGS

Geographical Indications
17 Aug 2020

กว่างซีพลิกโฉมการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างไร

รัฐบาลกว่างซีกำลังส่งเสริมให้แต่ละอำเภอมีอุตสาหกรรมเสาหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เร่งแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่สังคมอยู่ดีกินดีแบบรอบด้าน อำเภอต่างๆ ในประเทศไทยสามารถเรียนรู้และนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ให้เข้ากับการพัฒนา โดยเฉพาะ การพัฒนา “ขนาด” (Scale) ให้การเกษตรก้าวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม…

655 Views
10 Apr 2020

ส้มว่อกานกว่างซี “โกอินเตอร์” ไปไกลถึงแคนาดา

ส้มว่อกาน (Wogan Orange/沃柑) ผลไม้ที่ได้รับการขนานนามเป็น "ราชานีแห่งส้ม" เป็นผลไม้ชนิดแรกที่เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของการส่งออกไปต่างประเทศด้วยแบรนด์และผู้ส่งออกท้องถิ่นของนครหนานหนิง เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2563 ส้มว่อกานน้ำหนัก 20…

1,794 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน