TAGS

Gazelle Company
15 Oct 2019

จงกวนชุนนครหนานหนิง – ซิลลิคอนวัลเล่ย์แห่งที่ 3 ของจีน โอกาสธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมจีน-ไทย (Video)

โอกาสที่สตาร์ทอัพไทยและจีนจะได้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม “จงกวนชุนนครหนานหนิง” ที่เป็นพื้นที่ให้บริการและสนับสนุนกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือมีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่นำไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ เป็นการส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ให้คนรุ่นใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจมีโอกาสได้แสดงผลงาน ระดมทุน และพบปะผู้ร่วมทุนได้โดยตรง

1,579 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน