TAGS

Edge Computing
14 Aug 2020

เทคโนโลยี 5G และ NB-IoT ปั้นท่าเรืออัจฉิยะ (Smart port) แห่งแรกในกว่างซี

ท่าเรือฝางเฉิงก่างพร้อมก้าวสู่ “ท่าเรืออัจฉิยะ” (Smart Port) เป็นแห่งแรกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G และเทคโนโลยีเครือข่ายพลังงานต่ำ (NB-IoT) ซึ่งได้เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในท่าเทียบเรือฝางเฉิงก่าง…

1,263 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน