TAGS

dji
6 Aug 2018

“โดรน” อุตสาหกรรมแห่งอนาคตจากเซินเจิ้น

ในปี 2523 รัฐบาลกลางประกาศให้เมืองเซินจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีน นับแต่นั้นจากเมืองที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านชาวประมงอันเงียบเหงา กลับกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ เป็นแหล่งบ่มเพาะเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "ซิลิคอนวัลเลย์" ของจีน เซินเจิ้นจึงเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านเทคโนโลยนีชั้นนำของโลกมากมาย…

2,926 Views
6 Dec 2017

DJI เลือกเซินเจิ้น เป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีระดับโลก

หลังจากที่รัฐบาลจีนตั้งเมืองเซินจิ้นให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2523 เมืองแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปจากหมู่บ้านชาวประมงที่เคยเงียบเหงา กลายเป็นเมืองสำคัญด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเงินและเป็นซิลิกอน วัลเล่ย์ของจีนที่เต็มไปบริษัทชั้นนำของโลก อาทิ  Airbus Foxconn…

1,147 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน