TAGS

Direct Service
21 Jul 2020

รู้หรือไม่… สินค้าเทกอง (Bulk) ก็ใช้โมเดลขนส่ง “เรือ+ราง” ได้

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ “เรือ+ราง” กำลังทวีบทบาทความสำคัญในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของมณฑลภาคตะวันตกของประเทศจีน โดยใช้ประโยชน์จากท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ในเขตปกครองตนเองกว่างซีเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างอาเซียน - จีน(ตะวันตก) - เอเชียกลาง - ยุโรป…

1,642 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน