TAGS

Cold Chain
15 May 2018

กว่างซีเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain)

      เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกว่างซีประกาศ “ข้อคิดเห็นว่าด้วยการเร่งพัฒนาโลจิสติส์ห่วงโซ่ความเย็นเพื่อสร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยและกระตุ้นการบริโภค” โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain) ให้มีโครงข่ายครอบคลุมและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพทั่วมณฑล       การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นในกว่างซีให้ความสำคัญกับ…

766 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน