TAGS

CISMEF
24 Mar 2017

งานแสดงสินค้า SME (จีน) นานาชาติ (CISMEF) ครั้งที่ 14 จัดต่อ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวนำผู้ประกอบการเข้าร่วมอีก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการผู้จัดงานแสดงสินค้า SME จีน นานาชาติ (CISMEF) จัดแถลงแผนการจัดงานแสดงสินค้า…

956 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน