TAGS

China-Europe Express
21 May 2021

ทางเลือกใหม่ของผู้ส่งออกไทย บุกตลาดรัสเซีย ผ่านเส้นทางรถไฟข้ามทวีป Direct line ที่กว่างซี

ผู้ส่งออกไทยที่กำลังมองหาทางเลือกในการขนส่งสินค้าไปยุโรป บีไอซี เห็นว่า บนพื้นฐานงานขนส่งโมเดล “เรือ+ราง” ที่มีอยู่เดิมระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง/ท่าเรือกรุงเทพของไทย - ท่าเรือชินโจวของกว่างซี ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่สามารถนำสินค้าไทยไปเจาะตลาดจีนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแล้ว ผู้ส่งออกไทยยังสามารถต่อยอดเส้นทางดังกล่าวเพื่อขนส่งสินค้าไปยังตลาดเอเชียกลางและยุโรปได้อีกด้วย…

666 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน