TAGS

CAIH
3 Dec 2021

โอกาสขับเคลื่อน BCG Model ของไทยกับกว่างซี

สตาร์ทอัปไทยสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) Bangkok Innovation Center และ…

315 Views
10 Nov 2020

กว่างซีลุยพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอบโจทย์รัฐ-เอกชน

หลายปีมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้ “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ของนครหนานหนิงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑล รัฐบาลกว่างซีได้เริ่มแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล…

430 Views
21 Aug 2020

ศูนย์ซื้อขายข้อมูล Big Data นครหนานหนิง – ทางลัดสู่ความสำเร็จของธุรกิจไทยที่เล็งเจาะตลาดจีน

ศูนย์แห่งนี้มีห่วงโซ่บริการให้องค์กรธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่การรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาผลลัพธ์ การสกัดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การให้คำปรึกษา และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้กับธุรกิจในหลายสาขา ศูนย์แห่งนี้เป็นอีกเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจไทยเข้าใจตลาดผู้บริโภคในจีนได้มากขึ้น ช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการทำธุรกิจในจีน เป็นตัวช่วยบริหารความเสี่ยงและการตัดสินใจทางธุรกิจ…

824 Views
21 May 2020

จับตามอง “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ของนครหนานหนิง

ปัจจุบัน “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ ย่านธุรกิจใหม่และยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นย่านการเงินจีน-อาเซียน โดยเป็นศูนย์รวมสถาบันการเงินและการประกันภัยระดับชั้นนำ (Financial Street) และยุทธศาสตร์เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) และคาดว่าอีกไม่นานเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติเช่นเดียวกับเขตเมืองใหม่ผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้

960 Views
25 Jun 2018

“เทคโนโลยีสารสนเทศ” แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมกว่างซีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

      ในรายงานดัชนี China ‘Internet Plus’ 2018 (中国“互联网+”指数报告(2018)) จัดทำโดยบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Tencent (腾讯)…

1,292 Views
18 May 2018

กว่างซีปั้นแพลตฟอร์ม Pan-Sugar Spot Trading สร้างเกราะให้ธุรกิจน้ำตาลจีน

     กว่างซีพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจน้ำตาลที่มีฟังก์ชั่นครบ ผ่านเว็บไซต์ gxftjy.com (Guangxi Pan-Sugar Spot Trading Platform/广西泛糖产品现货交易平台) โดยผนวกเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับระบบธุรกิจแบบดั้งเดิม…

718 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน