TAGS

Boao Forum for Asia
23 Apr 2018

การหารือเรื่องความร่วมมือในกรอบ Greater Bay Area ระหว่างการประชุม Boao Forum for Asia

นายหม่า ซิ่งรุ่ย ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง กล่าวระหว่างเข้าร่วมการประชุม Boao Forum for Asia 2018 ที่จัดขึ้น ณ…

907 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน