TAGS

BEHO Group
2 Jun 2020

เมื่อรังนกมาเลย์บุกตลาดจีนแล้ว รังนกไทยรออะไร

“ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป” ได้รับความนิยมในตลาดผู้บริโภคชาวจีน แต่การแข่งขันในตลาดรังนกจีนก็มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การเปิดตลาดธุรกิจรังนกของรัฐบาลจีนดึงดูดให้นักลงทุนเข้าจัดตั้งโรงงานแปรรูปในจีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยข้างต้นอาจส่งผลให้ “ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป” ที่ส่งออกจากไทยขาดแรงแข่งขัน ยังไม่นับรวมพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์รังนก และรูปแบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รังนกที่ผลิตภายในประเทศ

835 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน