TAGS

防城港市渔港经济区
5 Apr 2022

โอกาสของธุรกิจประมงไทย เมื่อเมืองฝางเฉิงก่างสร้าง “ศูนย์ซื้อขายและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลจีน-อาเซียน”

ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำรายสำคัญประเทศหนึ่งของโลก โดยไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและมีจุดแข็งด้านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับสากล และประเทศจีนเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก และเมืองฝางเฉิงก่างกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมประมง จึงเป็นโอกาสที่อุตสาหกรรมประมงและสัตว์น้ำของไทยจะใช้จุดแข็งดังกล่าวในการพัฒนาการค้าและการลงทุนกับเมืองฝางเฉิงก่าง (และอำเภอระดับเมืองตงซิง) ของกว่างซีได้

237 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน