TAGS

长安号
20 Feb 2023

ส่อง “ฉางอันห้าว” ปี 2022 มุ่งขยายเส้นทางลงใต้ ตอกย้ำความสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของซีอาน

ในปี 2023  “ฉางอันห้าว” ยังคงมุ่งมั่นให้บริการขนส่งที่ครอบคลุม ผ่านการขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) อาทิ การให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ที่สามารถคืนได้ที่จุดคืนตู้ทั้งในประเทศจีนยุโรปและรัสเซีย…

81 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน