TAGS

桂品丝路行,
8 Mar 2019

กว่างซีรุกตลาดต่างประเทศ ทั้งการค้าและการลงทุน ไทยพร้อมหรือไม่

เศรษฐกิจกว่างซีมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว โดยมีรัฐเป็นหัวหอกหลักในการริเริ่มนโยบายและดำเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

943 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน