TAGS

ไทเทเนียม
29 Oct 2015

เขตไฮเทคโซนนครเป่าจีมาแรง! เดินหน้าโครงการนำร่องเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์ไทเทเนียม

ไทเทเนียม [1] (Titanium, Ti) เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่อุตสาหกรรมต่างให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบา ทั้งยังมีความทนทานต่อสารเคมีต่างๆ แต่เนื่องจากไทเทเนียมเป็นโลหะที่มีราคาสูง ทำให้การใช้งานโลหะชนิดนี้ยังจำกัดอยู่เพียงเฉพาะในบางอุตสาหกรรมเท่านั้น ผลสำรวจจาก USGS…

581 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน