TAGS

ไตรมาสที่ 3/2564
5 Nov 2021

ส่องเศรษฐกิจกว่างซี จบ 3 ไตรมาสแรก ปี 2564 เศรษฐกิจโต 9%

หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2564 พบว่าภาวะเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงยังคงรักษาระดับการขยายตัวได้ดี โดยได้รับอานิสงส์จากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นการบริโภค การผลิต การลงทุน และการนำเข้า-ส่งออก อ่านต่อ....

267 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน