TAGS

ใบอนุญาต 6 in 1
13 Oct 2016

กว่างซีปฏิรูปใหญ่!! 6 in 1 จดทะเบียนบริษัทไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

รัฐบาลกว่างซีปฏิรูประบบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแบบใหม่ให้มีความกระชับรวดเร็วมากยิ่งขึ้นที่เรียกว่า ‘ใบอนุญาต 6 in 1‘ ซึ่งช่วยให้การจัดตั้งบริษัทเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ ดีเดย์ 1 ตุลาคม…

543 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน