TAGS

โรงพยาบาล
8 Jun 2018

กวางตุ้งทุ่ม 6,000 ล้านหยวน สร้างโรงพยาบาลระดับสูง

คณะกรรมการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว มณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับโรงพยาบาล 9 แห่ง (โรงพยาบาลในโครงการระยะที่1) และรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการใน "แผนสู่จุดสูงสุด "…

1,139 Views
19 Apr 2016

‘สังคมสูงวัย’ โอกาสธุรกิจโรงพยาบาล(ไทย)ในกว่างซี

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : หลายปีมานี้ แนวโน้มประชากรที่มีถิ่นฐานถาวร (Permanent resident) ชาวกว่างซีมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น แต่อัตราส่วนประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง ที่มา…

645 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน