TAGS

โรงพยาบาลจีน
31 Jan 2019

กวางตุ้งเตรียมพร้อม ยกระดับโรงพยาบาลให้เท่าสากล

รัฐบาลมอบเงินให้โรงพยาบาลแห่งละ 300 ล้านหยวน หวังยกระดับมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลในมณฑลกวางตุ้งให้เทียบเท่าโรงพยาบาลระดับโลก

832 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน