TAGS

โรงพยาบาลกวางตุ้ง
8 Jun 2018

กวางตุ้งทุ่ม 6,000 ล้านหยวน สร้างโรงพยาบาลระดับสูง

คณะกรรมการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว มณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับโรงพยาบาล 9 แห่ง (โรงพยาบาลในโครงการระยะที่1) และรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการใน "แผนสู่จุดสูงสุด "…

1,142 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน