TAGS

โมเดล Multimodal Transportation
21 Jun 2019

ท่าเรือชินโจวเปิดใช้ “ศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ” ในท่าเรือ 30 มิถุนายนศกนี้

“สถานีศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟชินโจว” สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าแบบไร้รอยต่อระหว่าง “เรือ(ท่าเรือชินโจว) กับรถไฟ(สถานีรถไฟชินโจวตะวันออก)” ตามกรอบยุทธศาสตร์ “เส้นทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่” (ILSTC) ที่จะช่วยให้เมืองชินโจวกลายเป็นศูนย์กลางระบบงานขนส่งโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค

1,327 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน