TAGS

แร่เหล็ก
20 Jan 2017

ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นด่านนำเข้า ‘แร่เหล็ก’ ที่สำคัญของจีนตะวันตก

ปีที่แล้ว (ปี2559) การนำเข้าแร่เหล็กในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนผ่านทาง ‘ท่าเรือฝางเฉิงก่าง‘ ของกว่างซีสร้างสถิติใหม่ สถานการณ์การนำเข้ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ตามรายงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน CIQ เมืองฝางเฉิงก่างมีการตรวจสอบแร่เหล็กนำเข้าทั้งหมด…

758 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน