TAGS

แปรรูปสัตว์น้ำ
3 Dec 2020

โอกาสธุรกิจประมงและแปรรูปสัตว์น้ำของไทย ใช้ “นิคมห่วงโซ่ความเย็นฝางเฉิงก่าง” รุกตลาดจีน ขยายตลาดเอเชียกลาง

นักลงทุนไทยสามารถใช้เขตอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็นฯ เป็นฐานการผลิต แปรรูป และกระจายสินค้าประมง (ที่ไทยมีความได้เปรียบ) และใช้โมเดลขนส่ง(เรือ+)ราง เพื่อลำเลียงสินค้าประมงไปจำหน่ายในหัวเมืองสำคัญในจีน หรือขยายตลาดต่อไปยังประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเลในภูมิภาคเอเชียกลาง (Landlocked) ไปจนถึงทวีปยุโรปได้ด้วยขบวนรถไฟขนส่งสินค้า…

796 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน