TAGS

แทรกแซงสกุลเงิน
23 Apr 2018

HKMA เข้าแทรกแซงเพื่อชะลอการอ่อนค่าของสกุลเงินฮ่องกง

                                             Hong Kong Monetary Authority (HKMA) องค์กรด้านการเงินที่ทำหน้าที่เสมือนธนาคารกลางของฮ่องกงได้เข้าแทรกแซงค่าเงินฮ่องกงโดยการขายเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อดอลลาร์ฮ่องกง เป็นมูลค่า 413.3…

1,234 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน