TAGS

แคลเซียมคาร์บอเนต
19 Sep 2019

นึกถึง “แคลเซียมคาร์บอเนต” ต้องนึกถึงเมืองเฮ่อโจวของกว่างซี

เมืองเฮ่อโจว (Hezhou City) เมืองขนาดเล็กทางภาคตะวันออกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นแหล่งผลิต “แคลเซียมคาร์บอเนต” ที่สำคัญของประเทศจีน เป็นฐานการผลิตแป้งแคลเซียมชนิดแป้งหนัก (Heavy Calcium…

1,412 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน