TAGS

แก้วมังกร
12 Aug 2016

ไว้ลายมณฑลเกษตร กว่างซีปลูก ‘แก้วมังกร’ อันดับหนึ่งของจีน

เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดเพื่อการบริโภคและเป็นวัตถุป้อนอุตสาหกรรม นอกจากการปลูกอ้อยแล้ว ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า กว่างซีมีพื้นที่ปลูก ‘แก้วมังกร‘ มากที่สุดในประเทศจีน ‘แก้วมังกร‘ เป็นผลไม้ในมงคลที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนอย่างแพร่หลาย กว่างซีเริ่มมีการปลูกแก้วมังกรในยุค…

608 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน