TAGS

เฮลิคอปเตอร์แท็กซี่
28 Dec 2015

กว่างโจวไม่น้อยหน้า เตรียมเปิดตัวเที่ยวบินเฮลิคอปเตอร์โดยสารระหว่างเมือง รับปีวอก

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามหานครเซี่ยงไฮ้ได้มีการเปิดตัวรูปแบบการท่องเที่ยวชมเมืองด้วยการโดยสารเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วนั้น สิ้นปีนี้นครกว่างโจวก็จะเปิดตัวเส้นทางการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เช่นเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่การโดยสารเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมเมืองแต่เป็นการเดินทางระหว่างเมือง สายการบิน Astro Air ผู้ให้บริการเที่ยวบินโดยสารด้วยเฮลิคอปเตอร์เปิดเผยว่า สายการบินดำเนินการเปิดเส้นทางการบิน ด้วยเฮลิคอปเตอร์ เที่ยวบินแรกในวันที่…

592 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน