TAGS

เห็ดกว่างซี
29 Jun 2018

เรื่องของ “เห็ด” อีกหนึ่งธุรกิจศักยภาพของกว่างซี

      ธุรกิจเพาะเห็ดในกว่างซีกำลังเป็นที่จับตามอง ด้วยปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ ที่เอื้อต่อการเพาะเห็ดและนโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่เปิดรับนักลงทุนจีนและต่างชาติ เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ภาคธุรกิจเข้ามาลงทุนเพื่ออาศัยกว่างซีเป็นฐานการผลิต และต่อยอดธุรกิจไปเจาะตลาดเห็ดอาเซียน…

2,083 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน