TAGS

#เส้นทางรถไฟ #เส้นทางรถไฟกวางตุ้ง #เส้นทางรถไฟจ้านเจียง
31 May 2018

รถไฟสายเจียงเหมิน-จ้านเจียง เชื่อมกวางตุ้งตะวันตกกับพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียง

บริษัท China Railway Guangzhou Group จำกัด เผยรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเจียงเหมิน–จ้านเจียงกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองเดินรถ รถไฟเส้นทางดังกล่าว เชื่อมต่อพื้นที่กวางตุ้งตะวันตกเข้ากับพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทดลองระบบปฏิบัติการต่างๆ…

812 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน