TAGS

เศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคู่ขนาน
4 Feb 2021

เหตุใด…กว่างซีถึง “เนื้อหอม” ในสายตานักลงทุนต่างชาติ

กว่างซีมีปัจจัยเอื้ออำนวยหลายด้าน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ตั้ง (ประตูสู่อาเซียน) ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ (โมเดลขนส่งแบบไร้รอยต่อ “เรือ+ราง”) รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน โดยรัฐบาลกว่างซีได้ปฏิรูประบบงานราชการให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และได้จัด “ชุดของขวัญ”…

356 Views
17 Dec 2020

“อาเซียน” ยืนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 14 ของกว่างซี

การเปิดกว้างสู่ภายนอกกับอาเซียนของกว่างซี ได้รับการกล่าวถึงในมิติเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและกระชับความร่วมมือด้านศุลกากรกับอาเซียน และพัฒนาโมเดลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal transportation) หากพิจารณาในแง่ของโอกาส…

494 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน