TAGS

เศรษฐกิจมณฑลกวางตุ้ง
31 Jul 2017

นวัตกรรมด้านวิศวกรรมสู่สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า พร้อมเปิดให้บริการปลายปีนี้

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกความยาวกว่า 55 กิโลเมตร ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นลงแล้ว พร้อมก้าวสู่ยุคแห่งความเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค สะพานดังกล่าวทำให้การเดินทางระหว่างฮ่องกง…

1,030 Views
22 Jul 2016

ภาพรวมเศรษฐกิจมณฑลกวางตุ้งครึ่งปีแรก ตอนที่ 2 (จบ) “อุตสาหกรรมบริการโตเร็ว คิดเป็นร้อยละ 60 ของตัวเลขการขยายตัวทั้งหมด”

ในระยะที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ออกนโยบายและยุทธศาสตร์มากมายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ อาทิ การสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจภาคประชาชน ในระดับท้องถิ่น รวมถึงกระตุ้นให้ภาคเอกชนคิดค้นและใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนช่วยในภาคธุรกิจมากขึ้น ซึ่งถือว่านโยบายดังกล่าวเริ่มที่จะผลิดอกออกผลมาบ้างแล้ว…

606 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน