TAGS

เศรษฐกิจชายแดน
27 Aug 2018

เมืองฉงจั่วดันเศรษฐกิจชายแดน ชูจุดเด่นดึงดูดการลงทุน

เมืองฉงจั่วเร่งขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา “เศรษฐกิจชายแดน” มุ่งส่งเสริมและดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนภาคอุตสาหกรรมแปรรูปที่เป็นจุดแข็งในพื้นที่บริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำตาลแบบครบวงจร และธุรกิจการนำเข้าผลไม้และถั่วเปลือกแข็งเพื่อการแปรรูป       ข้อได้เปรียบของเมืองฉงจั่วในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน    เป็นหัวเมืองยุทธศาสตร์ในการพัฒนากิจการชายแดนกับอาเซียนในทุกมิติ   …

861 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน